Om oss

Välkommen till Swedish Ranch Group.

Vi är en grupp som har som målsättning, gärna ihop med andra klubbar, att skapa tävlingstillfällen för lag.

Tanken är endagstävlingar för 3-mannalag med 3 st grenar, Ranch Trail, Ranch Team Sorting och Team Penning.

Av olika anledningar blir det inte av under 2015. Konceptet och prisstegen behöver jobbas vidare med. Nya tag 2016 hoppas vi på.